bottom

上海中隈机床贸易有限公司 版权所有 沪ICP备11022059号
沪公网安备 31011502017788号

 

LU EX系列卧式双刀架数控车床和车削中心

基本信息
没有此类产品
产品描述
LU EX系列卧式双刀架数控车床和车削中心
LU3000 EX
 
LU EX 系列是一种卧式双刀架四轴数控车床和车削中心,采用45° 斜床身底座结构,矩形滑动导轨。双刀架四轴同时切削,可提高生产率,采用上下刀架对称切削可以防止细长轴加工变形及产生振颤。LU3000 、4000EX型采用内装式高速主轴电机,数控刀架采用大隈公司独创的PREX型电机作高速分度,分度时间0.2秒/1刀位,加工精度高且稳定。同样采用了大隈公司最新的“热亲和”、“热平衡”设计理念,减少了尺寸分散值。其主电机均为22/15kW,其切削能力分别达4mm²和4.2mm²。同时,对大型双刀架机床进行了系列更新,LU35Ⅱ、45Ⅱ型切削能力分别达5mm²和6mm²。LU35Ⅱ在室温8℃变化时,24小时连续加工工件的尺寸变化上、下刀架分别为21μm和14μm。
 

项目

单位

LU-S1600

LU3000EX

LU4000EX

LU35Ⅱ

LU45Ⅱ

LU7000EX

最大加工直径

mm

Ø160

Ø410

Ø420

Ø550

Ø660

Ø900/Ø670

最大工件长度

mm

550, 1,000

350,600

650, 1250,
2000, 3000

920,1570,2070

750,1000,2000,3000

2,000

主轴端尺寸

JIS

A2-6

A2-6

A2-8

A2-8

A2-11

A2-15

主轴最高转速

转/分

4,000, 6,000

5,000

4,200

3,200

2,800

1,500

快进速度X/Z

m/分

20/30

25/30

25/30

15/20

15/20

20/20

切削进给速度

mm/转

 

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

交流主轴电机

kW

VAC 11/7.5

VAC 22/15

VAC 22/15

VAC 30/22

VAC 37/30

VAC 45/37

数控刀架形式

 

上6 / 下6

上V12 下V8

上V12 下V10

上V12 下V10

上V12 下V10

上V12 下V10

尾架套筒锥孔

MT

No.5

No.5

No.5

No.5

No.5

No.6

旋转刀具主轴转速

转/分

6,000

3,000

2,000

2,000

3,500

旋转刀具主轴电

kW

7.1/4.1

7.0/3.0

5.5/3.7

7.5/5.5

15/11

机床变型

 

OSP/FANUC

2ST,2SC,M

2ST,2SC,M

2ST,2SC,M

2ST,2SC,M

L、M

注:2ST—无尾架、2SC—带尾架、M—上刀架带动力刀具、MATC-Y—带动力刀具、Y轴和自动换刀装置
 
LU3000 EX (M)型双刀架数控车床(车削中心)品种规格表
 

项目

型号

 

LU3000 EX(L)

LU3000 EX(M)

规格

 

2ST

2SC×600

2ST

2SC×600

类别

 

数控车床

车削中心

能力

最大车削直径

mm

Ø410

Ø340

最大工件长度

mm

350

600

350

600

行程

X轴

mm

上260 下160

上260 下160

Z轴

mm

上685 下615

上685 下615

C轴

360°

主轴

转速

转/分

5,000[4,200][3,000]

5,000[4,200][3,000]

端面形状

 

JSA 2-6[JIS A2-8][JIS A-11]

JSA 2-6[JIS A2-8][JIS A-11]

刀架

形式

 

上V12 下V8

上V12 下V8

旋转刀具主轴

转速

转/分

6,000

进给速度

快速进给

m/分

X:25 Z:30

X:25 Z:30 C:200转/分

切削进给

mm/转

1,000

1,000

尾架

套筒锥孔型式

 

MT No.5

MT No.5

电机

主轴

kW

22/15

22/15

旋转刀具主轴

kW

7.1/4.1

机床重量

重量

kg

6,400

6,700

6,500

6,800

[    ] 内为主轴特殊规格(选件)
 
LU4000EX(M)型双刀架数控车床(车削中心)品种规格表
 

项目

型号

 

LU4000EX

LU4000EX(M)

规格

 

2ST

2SC×650

2SC×1250

2ST

2SC×650

2SC×1250

类别

 

数控车床

车削中心

能力

最大车削直径

mm

Ø480

Ø430

最大工件长度

mm

400

650

1250

400

650

1250

行程

X轴

mm

上300 下195

上300 下195

Z轴

mm

上740 下700

上1,340 下1,300

上740 下700

上1,340 下1,300

C轴

360°

主轴

转速

转/分

4,200[3,000]

4,200[3,000]

端面形状

 

JSA 2-8[JIS A2-11]

JSA 2-8[JIS A2-11]

刀架

形式

 

上V12 下V10

上V12 下V10

旋转刀具主轴

转速

转/分

6,000

进给速度

快速进给

m/分

X:25 Z:30

X:25 Z:30 C:200转/分

切削进给

mm/转

1,000

1,000

尾架

套筒锥孔型式

 

MT No.5

MT No.5

电机

主轴

kW

22/15

22/15

旋转刀具主轴

kW

7.5/4.3(25分/连续)

机床重量

重量

kg

9,000

9,600

11,400

9,100

9,700

11,500